Welkom bij onze petitiewebsite voor meer onderzoek naar post-COVID (long COVID) in Nederland!

Na drie jaar corona is de zorg voor mensen met post-COVID nog steeds zwaar ondermaats. Er is te weinig geld om behandelmethodes te onderzoeken. Als het onderzoek naar post-COVID (long COVID) stopt, dan stopt onderzoek naar betere behandelingen. Maar betere behandelingen voor deze ziekte zijn noodzakelijk. Steun daarom deze petitie! Steun de mensen met post-COVID.

We gaan deze petitie aanbieden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat is Post-COVID (of long COVID)?

Post-COVID treft 1 op de 8 mensen die besmet raakten met COVID (corona). Hierdoor hebben 170.000 mensen in Nederland post-COVID. Zij hebben langdurige klachten, zoals:

 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • benauwdheid
 • druk op de borst
 • hartkloppingen
 • hersenmist (vergeetachtig, duizelig, concentratieproblemen, etc)
 • slaapstoornissen
 • smaak- en reukverlies

Vaak zie je niet direct dat iemand post-COVID heeft. Maar mensen met post-COVID hebben het zwaar en lijden veel. Ook heeft het een grote negatieve invloed op hun dagelijks leven. Zoals zorgen voor jezelf en het gezin. Maar ook werk en sociaal contact. Dit kost veel meer moeite of gaat (soms) helemaal niet meer. Of alleen met hulp.

Waarom is meer onderzoek naar post-COVID nodig?

Een betere behandeling voor de ziekte
Er is nog veel onbekend over post-COVID. We moeten nog veel leren. Patiënten die lijden aan post-COVID wachten hoopvol op medische doorbraken en effectievere behandelingen voor hun klachten.

Meer informatie over andere ziektes
Onderzoek laat zien dat er overeenkomsten zijn tussen post-COVID en andere ziektes, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) en Q-koorts. Hierdoor kan onderzoek naar post-COVID ook bijdragen aan meer begrip en betere behandeling van deze ziektes. Zo kunnen we meer patiënten helpen.

Enorme invloed op de samenleving
Post-COVID heeft een enorme invloed op patiënten en hun familie. Maar ook op de samenleving en economie. Meer dan 100.000 mensen zijn langer dan een jaar ziek thuis. Dit kost ruim 8 miljard euro per jaar. Meer onderzoek (en dus betere behandelingen) verlaagt de kosten voor de samenleving.

Doel van de petitie


 • Meer langdurig onderzoek
 • Meer effectieve behandeling
 • Meer interdisciplinaire samenwerking (Zoals expertisecentra en deze moeten bereikbaar zijn)
 • Ondersteuning van patiënten en hun naasten
 • Vergroten van bewustzijn en educatie
 • Petitie aanbieden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Tweede Kamer.

De belangrijkste punten op een rij

 • 1 op de 8 mensen die besmet raakten met COVID (corona), krijgt post-COVID. Het veroorzaakt langdurige klachten bij zo'n 170.000 mensen in Nederland
 • Mensen met post-COVID lijden aanzienlijk en dit heeft een grote negatieve invloed op hun dagelijks leven. Een betere behandeling is noodzakelijk
 • Onderzoek naar post-COVID kan bijdragen aan meer begrip en betere behandeling van ziektes zoals ME/CVS en Q-koorts
 • Post-COVID heeft een grote impact op de samenleving en economie
 • Onderzoeken naar post-COVID dreigen te stoppen door te weinig of geen financiering
 • Deze petitie vraagt om blijvende financiering voor onderzoek naar post-COVID

Als maatschappij moeten we onze stem laten horen. Laten we daarom met zo veel mogelijk mensen deze petitie ondertekenen en delen. Zo laten we zien dat er meer blijvende financiering moet zijn voor onderzoek naar post-COVID. Dus steun de mensen met post-COVID en teken de petitie!

Een belangrijke stap is gezet met nieuwe investeringen in onderzoek naar Post Covid/long Covid, maar ons werk is nog niet klaar - onze petitie blijft lopen.

Kabinet trekt 32 miljoen extra uit voor onderzoek naar long covid (NOS)

Minister Kuipers van Volksgezondheid geeft 32 miljoen euro extra voor onderzoek naar langdurige klachten na corona, ook wel post-COVID of Long Covid genoemd.

Wat een fantastisch nieuws dat er eindelijk meer aandacht komt voor post-COVID/long COVID en aanverwante ziekten zoals ME/CVS en Q-koorts. Het is ontzettend belangrijk, en wij zijn dankbaar dat de Nederlandse overheid heeft besloten te investeren in onderzoek en behandeling van deze ziekten.

Maar laten we niet vergeten dat de details nog moeten worden uitgewerkt, en het is nog onduidelijk wat dit in de praktijk zal betekenen voor alle mensen wiens leven wordt getekend door deze ernstige ziekten.

Daarom hebben we besloten om onze petitie open te houden. We roepen iedereen op om te blijven tekenen en te delen. Onze strijd is nog niet voorbij. Zolang er mensen lijden aan deze ziekten, zolang er nog geen passende behandelingen zijn en zolang de maatschappelijke erkenning ontbreekt, zullen we doorgaan.

Blijf ons steunen door te tekenen en te delen. Wij blijven achter al deze patiënten en hun naasten staan, en we blijven ons inzetten voor de maatschappij. Elk gebaar, hoe klein ook, telt. Samen kunnen we het verschil maken!

Mijn redenen om deze petitie te starten

Mijn naam is Brenda, ik ben 37 jaar oud en ik wil graag mijn motivatie delen voor het starten van de petitie "Oproep tot blijvende financiële steun voor post-COVID-onderzoek in Nederland".

Op 1 december 2021 kreeg ik te maken met een Covid-besmetting. En ik ben nooit meer beter geworden. Na 3 maanden is er post-COVID vastgesteld. Ik ben nu maanden ziek. Dat zijn dagen.

Gedurende het eerste jaar heb ik herstelzorg gehad bij een oefentherapeut die ook aandacht had voor ergotherapie. Ik heb regelmatig contact met mijn huisarts. Ik volg de adviezen van mijn behandelaars op. Ik zorg voor voldoende rust, doe mijn oefeningen, doe ademhalingsoefeningen en probeer mijn dagelijkse activiteiten langzaam en geleidelijk uit te breiden.

Ondanks al mijn inspanningen merk ik weinig vooruitgang, vooral op het gebied van cognitie en prikkelverwerking. Ik voel me elke dag ziek. Ik heb het gevoel dat ik zonder medische behandeling niet beter zal worden, en ik wil beter worden! Meestal kun je niet aan mij zien dat ik ziek ben, dat is lastig en zorgt soms voor onbegrip.
Ik ben slechts één van de vele patiënten met post-COVID. Mensen met post-covid vallen niet op omdat ze in veel mindere mate kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Post-covid zorgt voor hoge kosten in de gehele maatschappij, niet alleen voor degenen die direct getroffen zijn, maar ook voor werkgevers, zorgverleners en anderen die te maken krijgen met de gevolgen van deze aandoening.

Veel artsen, wetenschappers, belangenorganisaties en anderen werken hard aan het vergaren van subsidies voor post-COVID-onderzoek. In nieuws en media wordt er haast bij elk artikel over post-COVID opgeroepen tot meer geld voor onderzoek. Als patiënt en onderdeel van deze maatschappij wil ik mij echter meer laten horen.

Met deze petitie hoop ik het belang van structurele financiering voor post-COVID-onderzoek te benadrukken en bij te dragen aan een betere toekomst voor iedereen die met deze aandoening te maken heeft.

Bedankt voor uw steun.
Met vriendelijke groet,
Brenda van Mierlo
brenda@petitiepostcovid.nl

Links en bronnen

Campagne afbeeldingen

Op een forum voor Post-COVID discussies zagen we dit bericht: I made some Long Covid awareness stickers & posters (+ Berlin Buyers Club +) . We vonden de ontwerpen heel krachtig, en we willen dit graag delen met mensen in Nederland.